Automatisch RFID studentaanwezigheidssysteem voor aanwezigheidsmanagement

DAILY RFID is onlangs gekomen met een studentaanwezigheidssysteem voor aanwezigheidsmanagement. Dit RFID-systeem dat de aanwezigheid van studenten ‘tracked’ zorgt voor robuust, veilig en automatisch aanwezigheidsmanagement in scholen, zo zegt het bedrijf.

DAILY RFID heeft specifieke RFID software ontwikkeld voor het optimaliseren van het ‘tracken’ van aanwezigheid. Het is de bedoeling dat deze software wordt gecombineerd met RFID hardware om zo het hele systeem van registratie, collectie en transformatie van data met betrekking tot studentaanwezigheid te automatiseren.

Volgens RFID levert haar systeem scholen drie voordelen op. Ten eerste kan de software worden aangewend voor real-life aanwezigheidsregistratie van studenten. Het kan automatisch alle basis aanwezigheidsinformatie zoals naam, tijdstip van aanwezigheid (zowel bij binnenkomen als weggaan), identiteitsnummer, enzovoort, registreren.

Ten tweede kan het studentaanwezigheidssysteem ook als toegangscontrolesysteem worden gebruikt. Alleen geautoriseerde personen kunnen met behulp van een key tag of RFID-kaart toegang verkrijgen tot een bepaalde ruimte. RFID hoopt dat dit gegeven veel problemen met de veiligheid van klaslokalen kan oplossen.

Ten slotte heeft het systeem van RFID mogelijkheden op het gebied van data backup, recovery en vervanging van tags. Een dienstregeling, dat door de gebruiker geconfigureerd kan worden, kan automatisch worden gegenereerd door de software. In die dienstregeling kunnen de tijdstippen van binnenkomst en het verlaten van de klas worden bekeken en gewijzigd in de gebruikersinterface. Dit zou voor hoge betrouwbaarheid en lage kosten moeten zorgen.

Met dit systeem verwacht RFID dat studentaanwezigheidsmanagement makkelijker, efficiënter en meer accuraat zal worden. Het bedrijf zegt dat de software ook in locaties als ziekenhuizen, overheidsgebouwen en binnen bedrijven kan worden gebruikt.