De Contractbrouwerij biedt iedereen de kans op zijn eigen bier te ontwikkelen. Het recept van een bier blijft eigendom van de aanvrager, de Contractbrouwerij is de partij die het recept omzet in vloeibare vorm. Dit unieke concept is mede vormgegeven door en geïnitieerd door Ben Hodes die in oktober 2014 het eerste contact legde met het Nederlands Kenniscentrum om informatie aan te vragen over mogelijk geschikte ERP leveranciers. Het concept staat haaks op de belangen van de grote bierbrouwerijen die jaarlijks op grote schaal hun eigen recepten op de markt brengen. De Contractbrouwerij wil juist flexibel zijn en iniatiefnemers de mogelijk geven om zelf recepten te ontwikkelen, op welke schaal dan ook. Daarbij hoort wel een grote mate van automatisering d.m.v. een ERP systeem die een aantal functies zou moeten herbergen;  het opslaan van specifieke receptuur, het inkopen en afboeken van grondstoffen, de vastlegging van de productieprocessen alsmede de mogelijkheid om de administratie efficient af te handelen.   

Specifieke ERP eisen voor de Contractbrouwerij

De Contractbrouwerij had een paar wensen die gelijk opvielen. Het zou namelijk handig zijn als een barcode leessysteem of een digitale weegschaal zou kunnen worden gekoppeld aan de nieuwe ERP-software. Als het recept klaar is moest er een signaal gegeven worden dat de ene grondstof afgeboekt kan worden en het nieuwe recept ‘opgeboekt’ zou kunnen worden. Buiten deze hele specifieke softwarewens moesten alle transacties in kaart gebracht kunnen worden en moesten er automatisch facturen kunnen worden aangemaakt. Bovendien moest de software niet al te ingewikkeld zijn. Het Nederlands Kenniscentrum adviseerde om met drie ERP leveranciers in gesprek te gaan;  Exact Nederland, Pantheon en AGION. Omdat ERP leverancier DIN Solutions bekend is met de food- en drankindustrie, werd deze partij ook door de Contractbrouwerij benaderd. De ERP shortlist bestond uiteindelijk uit DIN Solutions en Pantheon.

Wij zochten een pakket dat niet veel maatwerk met zich zou meebrengen en Pantheon kon daaraan voldoen. Binnen een half jaar zal het systeem geïnstalleerd zijn. Onze ERP leverancier begint alvast met de standaard modules zoals CRM en facturering zodat dat alvast kan draaien. De ingewikkeldere modules komen daarna, zodat we er over een maand of 4 daar ook mee kunnen werken.

Over ERP specialist Pantheon Automatisering

Pantheon Automatisering biedt pasklare ICT-oplossingen en ERP-bedrijfssoftware voor groothandels, productiebedrijven en dienstverleners. Deze ERP leverancier ontwikkelt en implementeert standaard software en verzorgt ook maatwerk. Pantheon vist in dezelfde vijver als ERP leveranciers als Exact, UNIT4 en Afas maar geniet wat minder bekendheid onder het bredere publiek. In 2015 formuleerde commercieel directeur Hans Siekerman de kracht van Pantheon alsvolgt:

 Wij hebben net wat minder aan marketing gedaan dan de rest. Daarom is onze naamsbekendheid iets minder groot. Wat ergens wel bij ons past; je krijgt dan ook de klanten die je verdient. Het zijn vaak familiebedrijven uit het MKB die niet alleen een goed pakket zoeken, maar ook een betrouwbare dienstverlening. In die combinatie is Pantheon sterk; dat zouden we meer mogen uitdragen.


Heeft u behoefte aan informatie over ERP software? Heeft u vragen over de wijze waarop u een software selectieproces organiseert of zoekt u specifieke implementatiepartners? Vraag ons software informatiepakket aan!

Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van een succesvolle match tussen ERP informatieaanvrager en ERP softwareaanbieder of ter illustratie van een naar tevredenheid afgerond selectieproces. Bij de publicatie van dit artikel is rekening gehouden met de belangen van beide partijen, reviews zijn daarom soms anoniem geschreven. Alleen als aanvragers daar toestemming voor geven, worden zij met naam en toenaam genoemd.