Het creëren van geëntegreerde softwareoplossingen is binnen de transportsector een aanhoudende trend, zo blijkt uit de derde editie van het Transportation Report 2007 dat Capgemini Nederland b.v. vandaag uitbrengt. Het rapport biedt, op basis van onderzoek onder 38 belangrijke softwareleveranciers in Europa en Amerika, een uitgebreide analyse van de softwareoplossingen die wereldwijd beschikbaar zijn voor de transportsector. Daarnaast worden de belangrijkste trends en uitdagingen beschreven en worden handreikingen geboden om efficiënt te kunnen bewegen in een steeds complexere markt. De integratie van software blijkt binnen de transportsector, nog meer dan in voorgaande jaren, een belangrijke trend te zijn. Met name de integratie van transportsoftware met ERP-, CRM-, en gerelateerde software pakketten staat hoog op de agenda van de leveranciers. Maar liefst 76% van de ondervraagden benoemt dit als een belangrijke ontwikkeling. De integratie met mobiele oplossingen, zoals boordcomputers, wordt eveneens vaak genoemd (71%). De aanhoudende integratietrend wordt volgens de onderzoekers met name veroorzaakt door de toenemende complexiteit binnen de transport- en logistieke sector. Luc Scheidel, principal consultant Transport en Logistieke dienstverlening bij Capgemini Nederland b.v.: “Het plannen en uitvoeren van transport wordt mede door de globalisering, de toenemende vraag om flexibele supply chains en aandeelhouders die operational excellence eisen steeds complexer. Om aan deze complexiteit tegemoet te komen is het van groot belang flexibel te kunnen handelen en communiceren met andere systemen. Dit kan alleen als applicaties en systemen geëntegreerd zijn.” Service Oriented Architecture (SOA) speelt hierbij volgens het rapport en 40% van de ondervraagden een belangrijke rol. “SOA maakt het gebruik van nauw samenwerkende én flexibele applicatiearchitecturen mogelijk “, aldus Scheidel. De toepassing van RFID wordt eveneens door 40% van de ondervraagden als belangrijke trend genoemd. RFID is de pilotfase voorbij en zal op korte termijn daadwerkelijk geëmplementeerd worden. Uit het rapport blijkt tevens dat de markt van transportsoftware de afgelopen jaren flink in beweging is. Zo hebben er sinds 2005 een groot aantal overnames en fusies plaatsgevonden. Dit heeft een positief effect gehad op de financiële stabiliteit en het innoverend vermogen van softwareleveranciers. Slechts één van de ondervraagde leveranciers geeft aan het afgelopen jaar geen winst te hebben gemaakt; dat is aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren.

Lees artikel verder op Transportnieuws