In augustus 2015 kwam het Nederlands Kenniscentrum in contact met ICT-beheerder DMCIS uit Wageningen die als externe adviseur veelvuldig voor haar klanten adviseert over specifieke softwareoplossingen. Men was op zoek naar nieuwe ERP software voor een klant waarbij integratie met Office 365 van primair belang was. In de nieuwe ERP oplossing zouden een sterke financiële- en calculatiemodule moeten zitten alsmede goede mogelijkheden voor het digitaal optuigen van CRM en projectmanagement. De klant was actief in de bouw en wilde niet met Exact door omdat het te veel maatwerk zou opleveren. Een nieuwe oplossing moest worden gezocht voor zo’n 80 gebruikers.

Advies van het Nederlands Kenniscentrum inzake potentiële ERP software leveranciers

Bij elke informatievraag wordt door het Nederlands Kenniscentrum gekeken naar de branche waarin de uiteindelijke gebruiker actief is en welke functionaliteit er precies nodig is. Er werd geadviseerd om naar ERP oplossingen van Afas, AGP, BouwInfosys en software van de Herke ICT Group te kijken. Herke ICT is al vele jaren actief binnen de bouwwereld en biedt diverse softwareoplossingen voor deze branche. Er werd met een aantal leveranciers geproken maar vooral de integratie met Office365 en Sharepoint liet wat te wensen over. De uiteindelijke shortlist betrof Herke ICT en 4PS, beide met meer mogelijkheden om snel te kunnen kopppelen met Office365 en Sharepoint.

We hebben uiteindelijk gekozen voor 4ps. De reden was dat zij goed aansloten bij onze wensen en ze konden ook met Office 365 goed uit de voeten, de andere partijen niet. Op de shortlist stonden software van Herke ICT en 4PS, maar 4PS gaf een beter gevoel.

Over bouwsoftwarespecialist 4PS

Sinds 1 april 2000 is 4PS uitgegroeid tot een wereldwijde ICT-leverancier voor de bouwnijverheid. 4PS Construct is inmiddels verkrijgbaar in 18 landen en ruim 600 bedrijven realiseren projecten met behulp van de ERP software van 4PS. Naast 4PS Construct biedt deze leverancier oplossingen aan onder de namen 4PS Mobile, 4PS Portalen, 4PS Planning en 4PS Apps. De software van 4PS wordt gebruikt door bouwbedrijven, installateurs, GWW- en onderhoudsbedrijven. Lees meer over ERP software van 4PS.


Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van een succesvolle match tussen informatieaanvrager en ERP softwareaanbieder of ter illustratie van een naar tevredenheid afgerond selectieproces. Bij de publicatie van dit artikel is rekening gehouden met de belangen van beide partijen, reviews zijn daarom soms anoniem geschreven. Alleen als aanvragers daar toestemming voor geven, worden zij met naam en toenaam genoemd.

Vraag ons software informatiepakket aan en ontvang gerichte informatie over ERP leveranciers die aan uw specifieke softwarevraag voldoen, reviews van gebruikers, introductie video’s en onze checklist. Zo komt u tot een afgewogen beslissing en start u het selectieproces met voldoende kennis en achtergrondinformatie. De vervolgstappen bestaan onder meer uit het uitnodigen van diverse ERP softwareleveranciers voor een gesprek en het bezoeken van de Kennisdag van het Nederlands Kenniscentrum.