In april 2014 legde de Inrada Group contact met het Nederlands Kenniscentrum ter oriëntatie op nieuw in te voeren CRM/ERP functionaliteit. Het bedrijf is een internationaal opererende organisatie die zich toelegt op de verkoop, engineering, assemblage en installatie van componenten en systemen voor de procestechniek, pneumatiek en hydrauliek. Inrada was op zoek naar vervanging van de bestaande ERP software van IFS, een pakket dat het bedrijf vooral te zwaar vond voor de 15 kernmedewerkers die overbleven na een in januari 2015 geëffectueerde verzelfstandiging. Licenties moesten nu door een kleinere organisatie worden opgebracht, genoeg reden dus om eens te kijken naar andere alternatieven.

Het softwarevraagstuk en het selectieproces van Inrada

Als wereldwijd werkende handelsonderneming met een sterke salestrategie had Inrada baat bij een overkoepelend CRM systeem waarin zowel projectbeheer als simpele functies als het verzorgen van mailcampagnes en integratie met Office beter te beheersen was. Niet al te zwaar en niet te ingewikkeld. Ook moest de nieuwe CRM oplossing een verkoopmodule hebben en functionaliteit herbergen voor inkoop en voorraadbeheersing. Wel een breed pakket dus met daarin ook een administratiemodule om de boekhouding goed te kunnen regelen. E-mails zouden ook vanuit het systeem moeten worden verstuurd. Document management en gebruiksvriendelijkheid was voor de 15 medewerkers van Inrada zeer zeker een bepalend kernbegrip en een primaire vereiste.

Naar verwachting is het een verbetering dat onze e-mail vanuit de applicaties gedaan wordt en dat alles efficiënter en sneller gaat lopen. Qua budget komt deze keuze ook goed overeen.

Keuze voor de ERP oplossingen van MKG

Na advies van het Nederlands Kenniscentrum om in gesprek te komen met leveranciers als Pantheon Automatisering, Afas, CLEAR Solutions en Agion, kwam Inrada in februari/maart 2015 tot een shortlist die uiteindelijk uitmondde in de keuze voor MKG. Deze softwareleverancier focust zich op de metaalindustrie en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) die vaak de noodzakelijke kennis missen om ICT strategisch in te kunnen zetten. MKB-ers gebruiken volgens deze leverancier nog te vaak IT alleen voor de administratie en niet zozeer om de productiviteit en innovatiekracht van hun bedrijf te verbeteren. MKG probeert hier verandering in te brengen. MKG levert zowel geïntegreerde zelfstandig draaiende ERP software als boekhoudkundige en productiegerichte modules via de cloud.

Onze kennis is gebaseerd op ruim 15 jaar ervaring in het automatiseren van processen binnen de metaal en door specialisatie biedt MKG voor deze processen een standaardpakket en is maatwerk overbodig.

Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van een succesvolle match tussen aanvrager en softwareaanbieder of ter illustratie van een naar tevredenheid afgerond selectieproces. Bij de publicatie van dit artikel is rekening gehouden met de belangen van beide partijen, reviews zijn daarom soms anoniem geschreven.

Heeft u behoefte aan informatie over ERP of CRM software of heeft u vragen over de wijze waarop u een software selectieproces organiseert? Vraag ons software informatiepakket aan!