Habitat Solutions BV levert een uitgebreide portfolio van innovatieve en elkaar aanvullende producten voor een beter leefklimaat zoals luchtreinigers, zuiveringsfilters, waterkoelers en speciale afvalbakken. Het bedrijf nam in september 2015 contact op met het Nederlands Kenniscentrum om geschikt ERP leveranciers te selecteren.

De redenen om actief op zoek te gaan naar ERP software

Op het moment van de informatieaanvraag was er nog geen systeem bij Habitat Solutions aanwezig behalve AFAS voor de boekhouding. Andere administratieve werkzaamheden werden nog gewoon in Excel gedaan. Om meer structuur te krijgen in de administratie en in de planning, was men serieus op zoek naar ERP software. Generieke eisen lagen op het vlak van voorraadbeheer en planning, de specifieke eis betrof een mogelijke koppeling met de Magento webshop. Als er geen administratieve module in de ERP software zou zitten dan zou AFAS gekoppeld moeten worden. Het bedrijf wenste dat het nieuwe ERP systeem automatisch een seintje zou geven wanneer bijvoorbeeld filters of cartridges bij de klant verangen moesten worden.

ERP software advies van het Nederlands Kenniscentrum

Net zoals elk software selectietraject kreeg Habitat Solutions toegang tot de selectietools van het Nederlands Kenniscentrum. Hiermee kon de organisatie nog specifieke wensen voor de ERP software toevoegen en kreeg het bedrijf toegang tot een eerste longlist. Deze bestond voor Habitat Solutions uit de softwareleveranciers Exact Nederland, AGP Business Software, Agion en Pantheon. Uiteindelijk ging de keuze om AGP of Pantheon. In de maanden april/mei 2015 kwam met tot een god onderbouwde keuze mede omdat Pantheon gelijk de hosting van het systeem erbij kon doen.

We hebben gekozen voor Oculus van Pantheon. Het ging om AGP en Pantheon. De aanbieding van Pantheon sloot goed aan op onze wensen en het voordeel ten opzichte van AGP is dat Pantheon ook zelf de hosting doet.

Over ERP softwareleverancier Pantheon Automatisering

ERP-leverancier Pantheon is van origine een puur Nederlands softwarehuis. Oculus is de naam van de standaard bedrijfssoftware van Pantheon die niet alleen ERP ondersteunt, maar ook CRM, WMS, BI, DMS, Transfer en e-Commerce. In april 2016 werd textielfabrikant Koninklijke Raymakers klant van Pantheon en in mei 2016 werden overeenkomsten afgesloten met onder andere Tulp Fietsen in Maastricht, Intressio kaarten in Zuidland en het hiervoor omschreven Habitat Solutions. In 2016 heeft Pantheon weer flink geïnvesteerd in functionele uitbreidingen van het standaardpakket zoals aanpassingen aan de userinterface (dashboards) alsmede mobiele en e-commerce verbeteringen wat betreft de Oculus systemen en de cloudhosting.


Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van een succesvolle match tussen informatieaanvrager en softwareaanbieder of ter illustratie van een naar tevredenheid afgerond selectieproces. Bij de publicatie van dit artikel is rekening gehouden met de belangen van beide partijen, reviews zijn daarom soms anoniem geschreven. Alleen als aanvragers daar toestemming voor geven, worden zij met naam en toenaam genoemd.

Vraag ons software informatiepakket aan en ontvang gerichte informatie over softwareleveranciers die aan uw specifieke softwarevraag voldoen. Ontvang reviews van gebruikers, introductievideo’s en onze handige checklist.

U krijgt rechtstreeks toegang tot ons selectiehulpplatform zodat u allerlei vragen kunt stellen aan leveranciers. Zo komt u tot een afgewogen beslissing en start u het selectieproces met voldoende kennis en achtergrondinformatie. De vervolgstappen bestaan onder meer uit het uitnodigen van diverse softwareleveranciers voor een gesprek en het bezoeken van de Kennisdag van het Nederlands Kenniscentrum.