HRM software voor Filialen

Alles over de medewerker achter één knop. Dit heeft Atras Software gerealiseerd in een speciale versie voor filialen (franchising, regio kantoren, decentrale service centers). Het HRM Filiaal Model is geschikt voor organisaties waar zowel centraal als decentraal HRM is ingericht en wordt gefaciliteerd. Voor filiaal managers zijn alle gegevens over o.a. beoordelingen, verlof, werktijden, voorzieningen, declaraties, verzuim en opleidingen beschikbaar van alle filiaal medewerkers. Signaleringen (bijvoorbeeld verlopen contract, het verlopen van een certificaat of een WIA actie) kunnen zowel op filiaal- als centraal niveau worden ingesteld.

Op dit moment zijn er koppelingen met meer dan 10 verschillende salarissytemen. Door deze synchronisatie met salarisgegevens hoeven gegevens slechts eenmaal ingevuld te worden en is de filiaal manager verzekerd van up-to-date informatie. Ook zijn er diverse mogelijkheden om filiaal medewerkers direct aan te sluiten via het inetrnet zodat o.a. verlofaanvragen, declaraties, sollicitaties en opleidingvragen direct verwerkt en efficient afgehandeld kunnen worden.

De managementrapportages zijn gesplitst in centraal en filiaal. Analyses als benchmarks v.w.b verloop, verzuim en prestatie kunnen zowel centraal als binnen een filiaal worden uitgevoerd.

De filiaal manager bewaakt zijn eigen omgeving en kan maximaal vanuit de centrale organisatie worden gefaciliteerd worden. Op dit moment zijn een aantal Filiaal Modellen voor diverse organisatie operationeel.

Paste your AdWords Remarketing code here