Staatssecretaris Heemskerk roept overheidsorganisaties op snel werk te maken van Open Source Software en Open standaarden (OSS en OS). Dat zei hij bij het symposium Nederland Open in Verbinding op 22 april 2008.

Heemskerk wil naar een situatie waarin de publieke sector OSS beschouwt als de gewoonste zaak van de wereld. Dat betekent dat OS de norm is en OSS de voorkeur bij gelijke geschiktheid. Tijdens het congres gaf de staatssecretaris een doorkijk naar wat er allemaal gebeurd is de afgelopen maanden sinds het Actieplan Nederland Open in Verbinding is verschenen en wat er de komende tijd aan acties op stapel staat.

Heemskerk roept overheden op om bij lopende en komende aanbestedingen rekening te houden met OS en OSS. Ook vraagt hij ondernemers om mee te bewegen. ‘We gaan boeiende en spannende tijden tegemoet. Steeds meer landen om ons heen lijken zich op te maken voor een nieuwe main stream: die van OS en OSS.’

Doel van het Actieplan van Heemskerk is dat de overheid minder afhankelijk wordt van ICT-leveranciers en dat er meer kansen ontstaan voor ontwerpers van dit type software. Gebruik van OS en OSS moet straks ook de gegevensuitwisseling tussen overheden, bedrijfsleven en burgers vereenvoudigen.

Bij de rijksoverheid komt de door Heemskerk gewenste invoering van de open documentindeling ODF goed op gang. Daarnaast heeft meer dan de helft van de ministeries in juni 2008 een strategie ontwikkeld voor het invoeren van Open Source Software. Vanaf januari zullen de ministeries er allemaal één moeten hebben en die ook gaan uitvoeren.

Open standaarden zijn ICT-standaarden die iedereen vrij mag gebruiken. Een voorbeeld is ODF (Open Document Format), een standaard voor het uitwisselen van tekstbestanden. Open source software biedt vrije toegang tot de broncode. Aan Open Source Software zijn geen geen licentiekosten verbonden en de sofware is vrijelijk te bewerken.

Bronnen: CMSCentraal.nl & CMSkiezen & Ministerie van Economische Zaken