Ridder Data Systems levert de juiste ERP/CRM combinatie aan Sidcon Milieutechniek BV

Sidcon Milieutechniek BV uit Nijmegen vervaardigt, levert en onderhoudt ondergrondse perscontainers. Het zijn stuk voor stuk slimme containers die ook data verzamelen en bijvoorbeeld gemeenten inzage geven in het gebruik van de containers. Verder levert Sidcon aanvullende producten zoals volmeldingsystemen en oplossingen voor geurproblemen rondom containers. Het bedrijf verzorgt de complete service en het onderhoud van de ondergrondse perscontainers. Sidcon maakte gebruik van de bedrijfssoftware van ISAH, een pakket dat sterk gericht is op de maakindustrie. Daarnaast werd informatie nog steeds opgeslagen in Excel- bestanden, een situatie die volgens projectleider Jannie Gruitrooij-Van Lieshout zeker zou moeten veranderen mede omdat Sidcon over één ERP systeem wilde beschikken dat ook meer CRM functionaliteit zou kunnen herbergen en verkoopondersteuned zou werken. Sidcon nam in augustus 2015 contact op met het Nederlands Kenniscentrum om te helpen met de selectie van de juiste ERP/CRM combinatie.

Veel losse ‘dataeilandjes’ binnen Sidcon en de wens voor één ERP systeem

Het bestaande ISAH systeem legde de verkoop en de inkooporders vast. Daarnaast werd het systeem ook ingezet voor de facturering, het genereren van pakbonnen, urenverwerking en nacalculatie. De organisatie had daarnaast zelf Excel-bestanden gemaakt waarin klanten werden geregistreerd. Elke perscontainer die door het bedrijf wordt onderhouden had ook een storings- en servicebestand in Excel. Voor de boekhouding gebruiken ze nog Multivers van UNIT4 dat niet gekoppeld was aan ISAH. Als het even kon moest straks alles in één geïntegreerd ERP systeem komen te zitten. Verder was de wens dat er ook volwaardige CRM functionaliteit in het nieuw in te voeren systeem zou zitten en dat de CRM informatie gekoppeld zou zijn aan een lijst van perscontainers met per klant informatie over service en onderhoud. Eigenlijk zou het hele systeem moeten draaien om de vastlegging en het verzamelen van informatie die van belang is voor elke perscontainer. De monteurs van Sidcon werkten nog met een urenregistratiesysteem dat ook los stond van alle andere software die binnen de organisatie werd gebruikt.

Mogelijke ERP leveranciers voor Sidcon Milieutechniek

Het Nederlands Kenniscentrum had al spoedig enkele softwareleveranciers op het oog; Exact Nederland, AGP, FLOOW, Ridder, Afas en Brainsys. Ook bezocht mevr. Gruitrooij de Kennisdag van het Nederlands Kenniscentrum die op 22 september werd bezocht.

We hebben de Kennisdag als zeer nuttig ervaren, het voordeel was dat we korte gesprekken op één dag hadden met iemand die alles over het potentiële systeem kon vertellen. We hebben de dag na de Kennisdag voor onszelf een inventaris gemaakt en alle leveranciers benaderd die we gesproken hebben.

Keuze ERP leverancier en de redenen waarom

Na intensieve oriëntatie op diverse leveranciers stonden begin 2016 drie ERP-leveranciers op de shortlist; Prodin, het al eerder genoemde Isah en Ridder. Met deze leveranciers werden intensieve gesprekken gevoerd waarna uiteindelijk de keuze werd gemaakt voor Ridder. Het grote voordeel was dat de software van Ridder een goede werkvoorbereiding faciliteerde en dat service- en onderhoudsdata gewoon kon worden bijgewerkt met een app. De software van Ridder vond men ook erg flexibel naar de toekomst toe.

Over Ridder Data Systems

Ridder Data Systems levert branchespecifieke software voor de maakindustrie en heeft daarin een stevige naam opgebouwd. Binnen de software van Ridder zijn in de pakketten ‘Ridder iQ’ en ‘Ridder R8’ o.a. de volgende functionaliteiten beschikbaar: CRM, verkoopadministratie, voorcalculatie, werkvoorbereiding, planning, inkoop- en voorraadadministratie, projectmanagement, urenregistratie, shop Floor control, barcode en PDA ondersteuning, financiële integraties, CAD en CAM integraties en diverse management informatie tools. Ook integraties met o.a. de financiële pakketten AccountView, AFAS en Exact zijn mogelijk.


Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van een succesvolle match tussen informatieaanvrager en ERP software aanbieder of ter illustratie van een naar tevredenheid afgerond selectieproces. Bij de publicatie van dit artikel is rekening gehouden met de belangen van beide partijen, reviews zijn daarom soms anoniem geschreven. Alleen als aanvragers daar toestemming voor geven, worden zij met naam en toenaam genoemd.

Vraag ons software informatiepakket aan en ontvang gerichte informatie over ERP leveranciers die aan uw specifieke softwarevraag voldoen, reviews van gebruikers, introductie video’s en onze checklist. Zo komt u tot een afgewogen beslissing en start u het selectieproces met voldoende kennis en achtergrondinformatie. De vervolgstappen bestaan onder meer uit het uitnodigen van diverse ERP softwareleveranciers voor een gesprek en het bezoeken van de Kennisdag van het Nederlands Kenniscentrum.

Paste your AdWords Remarketing code here