LMT (Ligthart Milieutechniek) is al meer dan twintig jaar gespecialiseerd in hogedrukpompen voor allerlei reinigingsdoeleinden. De pompen zijn geschikt voor elk industrieel gebruik waar hoge waterdruk voor nodig is, zoals het reinigen van scheepsrompen, oliesilo’s of spuitstraten. Binnen het bedrijf werd al gebruik gemaakt van Unit4 Multivers, een systeem dat volgens Jurgen van den Berg van LMT niet tegemoet kwam aan de wensen van LMT anno 2015. In januari van datzelfde jaar nam Van der Berg voor het eerst contact op met het Nederlands Kenniscentrum.

We hebben met de selectiehulp van het Nederlands Kenniscentrum gekozen voor Ridder. Zij hadden het mooiste pakket. Bij de andere leveranciers ontbrak een goede barcode scanning en de ‘productiefunctionaliteit’ was ook niet aansluitend op onze wensen. Bij Ridder kun je scannen en dat wordt dan automatisch aangepast. Het ziet er ook gewoon heel goed uit.

ERP software en de wensen van LMT

Het nieuwe ERP systeem moest zowel via een Mac- als een Windows-machine benaderd kunnen worden en men moest werkorders op basis van barcodes in kunnen scannen zodat de informatie automatisch doorgegeven kon worden aan de desbetreffende machines. Daarnaast moest er een orderverwerkingsmodule in de nieuw in te voeren ERP software zitten, een inkoop- én een voorraadmodule. Als er een factuur zou binnenkomen, dan zou men deze moeten kunnen inscannen en rechtstreeks het ERP systeem in kunnen voeren. Men wilde ook kunnen zien wat er in het verleden geleverd was en wanneer. De inkoopfacturen moesten ook ingescand, ingeboekt en doorgestuurd kunnen worden naar de boekhouder van LMT. Dit administratieve proces verliep tot dusver nog steeds handmatig. Met mappen onder de arm werd het kantoor van de boekhouder bezocht.

CRM functionaliteit moest ook aanwezig zijn binnen het systeem. Het bijhouden van klantgegevens, het maken van notities en de koppeling van mails aan de gegevens van een klant (zoals offertes) moest mogelijk zijn. Het inplannen van vakantiedagen alsmede de planning per werknemer per machine moest op te roepen zijn binnen de ERP software. Naast al deze mogelijkheden wilde men ook kunnen telebankieren en bijvoorbeeld SEPA-bestanden kunnen aanmaken.

Advies van het Nederlands Kenniscentrum en mogelijk geschikte ERP-leveranciers

In eerste instantie kwamen een aantal softwareleveranciers voor LMT in aanmerking, stuk voor stuk partijen die een complete oplossing zouden kunnen bieden voor de specifieke ERP-functionaliteit waar LMT om vroeg. OneBizz, Agion Business One, Oculus Online en Exact Online waren mogelijke alternatieven. In een latere fase van het selectieproces en na besprekingen met diverse leveranciers kwam Ridder Data Systems in het verzier. Vooral de scanmogelijkheden van Ridder iQ waren een cruciaal argument om te kiezen voor deze ERP software.

Over Ridder Data Systems

Ridder Data Systems levert branchespecifieke software voor de maakindustrie en heeft daarin een stevige naam opgebouwd. Binnen de software van Ridder zijn in de pakketten ‘Ridder iQ’ en ‘Ridder R8’ o.a. de volgende functionaliteiten beschikbaar: CRM, verkoopadministratie, voorcalculatie, werkvoorbereiding, planning, inkoop- en voorraadadministratie, projectmanagement, urenregistratie, shop Floor control, barcode en PDA ondersteuning, financiële integraties, CAD en CAM integraties en diverse management informatie tools. Ook integraties met o.a. de financiële pakketten AccountView, AFAS en Exact zijn mogelijk. ERP software van Ridder is een goede match voor bedrijven in specifieke sectoren in de maakindustrie zoals de machinebouw, scheepsbouw, metaalbedrijven en dergelijke. Inmiddels werken zo’n 750 grote en kleinere maakbedrijven met de software van Ridder.


Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van een succesvolle match tussen informatieaanvrager en ERP softwareaanbieder of ter illustratie van een naar tevredenheid afgerond ERP software selectieproces. Bij de publicatie van dit artikel is rekening gehouden met de belangen van beide partijen, reviews zijn daarom soms anoniem geschreven. Alleen als aanvragers daar toestemming voor geven, worden zij met naam en toenaam genoemd.

Vraag ons software informatiepakket aan en ontvang gerichte informatie over softwareleveranciers die aan uw specifieke softwarevraag voldoen. Ontvang reviews van gebruikers, introductievideo’s en onze handige checklist.

U krijgt rechtstreeks toegang tot ons selectiehulpplatform zodat u allerlei vragen kunt stellen aan leveranciers. Zo komt u tot een afgewogen beslissing en start u het selectieproces met voldoende kennis en achtergrondinformatie. De vervolgstappen bestaan onder meer uit het uitnodigen van diverse softwareleveranciers voor een gesprek en het bezoeken van de Kennisdag van het Nederlands Kenniscentrum.