Kapitale bouwfouten komen nog vaak voor, zoals toen het tribunedak van het FC Twente stadion instortte. In Nederland komen er jaarlijks ongeveer 20.000 bouwfouten voor. Er zijn verschillende oorzaken voor bouwfouten, maar die komen meestal erop neer dat er gebrek aan informatie was, gebrek aan overzicht en twijfelachtige aansprakelijkheden.

De constructeur die de leiding heeft over het bouwproces, is de enige die een overzicht heeft vanaf het ontwerp tot en met de executie en bij het managen en onderhoud. Er zijn velen die wegens die reden zeggen dat de hoofdconstructeur zijn rol binnen het bouwgeheel veel nadrukkelijker moet uitvoeren dan nu in vele gevallen gebeurt. De fundering hiervoor zijn de meest essentiële trends binnen de bouw: duur van projecten worden steeds korter doordat gebruikers hun beslissingen steeds later maken en beleggers willen binnen korte tijd een goed renderend product hebben. De gevolgen hiervan voor het designproces zijn dat men steeds vaker parallel werkt, in plaats van volg tijdelijk. Uitvoerende belanghebbenden worden daarbij eerder betrokken bij het project.

Een groot aantal bedrijven hamert op een betere gesprekscommunicatie bij een bouwproject. Hierin speelt documentbeheer een bepalende rol. Door documenten van verschillende projecten centraal en digitaal te managen en ervoor te zorgen dat leden van de verschillende projecten op het correcte tijdstip de juiste informatie krijgen, kunnen bouwfouten die door gebrek aan overzicht en informatie worden gemaakt, voorkomen worden. In een documentbeheersysteem kunnen tevens de correcte verantwoordelijkheden worden geboekt, zodat een ieder een helder beeld heeft over zijn taken en die van anderen.

Cadac Organice is al jaren ermee bezig om soluties voor –management en documentdistributie aan de bouw te leveren. De soluties zijn aan de hand van Microsoft SharePoint ontwikkeld. Microsoft SharePoint is buitengewoon adequaat voor de support van digitale samenwerking tussen alle partijen die in het bouwproces zijn betrokken.
Cadac Organice is te verkrijgen in de vorm van een oplossing op locatie (oftewel in huis) en als gehoste solutie in de cloud; daarmee kunnen bouwpartners gemakkelijker met elkaar samenwerken. Met Cadac Organice kunnen hoofdconstructeurs een digitaal platform aanbieden aan het bouwteam, dat dient voor de management en distributie van documenten. Dit zal meehelpen aan beter overzicht en verbeterde communicatie en bouwfouten zullen dan veelal voorkomen worden.