Sharepoint wordt vaker geïmplementeerd als dé ECM software. Vroeger was Sharepoint onder andere bekend als Intranetsoftware. Sharepoint functioneert tegenwoordig als een document management (DM)- en record management (RM)-software. Het doel is om met Sharepoint iedereen binnen een organisatie onderdeel te maken van het ECM proces. Als wij Sharepoint met de standaard document management (DM)- en record management (Rm)-software vergelijken is Sharepoint geen DMS of RMS. Om Sharepoint te implementeren als DMS/RMS is in de meeste gevallen een andere leverancier nodig. Binnen de sector DMS/RMS software zijn er nog heel weinig afgeronde en bewezen software van leveranciers op het Sharepoint-platform. Steeds meer organisaties overwegen of zetten Sharepoint in als DMS/RMS software, maar er zijn nog vele uitdagingen. Doordat de basis van Sharepoint in de meeste gevallen wordt gewijzigd en aangevuld met add-ons van andere leveranciers moeten organisaties, indien ze willen overgaan naar een nieuwe basisversie van Sharepoint, Sharepoint opnieuw ordenen. Sharepoint is een flexibel platform dat geschikt is om maatwerk te realiseren, maar het succes als DMS/RMS hangt niet alleen af van Microsoft, maar ook van andere leveranciers die de ontwikkelde add-ons aanbieden, leveranciers die migratietools kunnen leveren en van de beelden die er zijn bij organisaties over wat Sharepoint precies inhoudt.