Cardiologie Centra Nederland (CCN) is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten en opereert vanuit een stichting. Cardiologie Centra Nederland heeft samenwerkingsverbanden met diverse ziekenhuizen over heel Nederland zoals het VUmc Amsterdam, de Isala Klinieken in Zwolle en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. In augustus 2014 werd door het CNN contact gezocht met het Nederlands Kenniscentrum. Men zocht geschikte HRM software die mee kon groeien met de organisatie.

Eisen aan het nieuwe HRM systeem van Cardiologie Centra Nederland

Binnen het CCN werd gebruik gemaakt van een eigen systeem voor de personeelsplanning. Daar zou het nieuwe HRM pakket in ieder geval mee gekoppeld moeten worden. Andere wensen waren onder meer een goede oplossing voor de verzuimregistratie, een vervanging van de externe loonadministratie (werd gedaan met Exact) en een complete projectadministratiemodule. Het was niet alleen van belang dat men meer informatie kwijt kon in het systeem, men moest er ook sneller en efficiënter informatie uit kunnen krijgen. In eerste instantie zouden vier gebruikers toegang moeten krijgen tot de nieuwe HRM software maar door de ontwikkeling van een intranet zou dit aantal in de toekomst wel eens flink kunnen oplopen.

Selectietraject HRM software leidt naar People Inc

Twee softwareleverancier werden door het Nederlands Kenniscentrum onder de aandacht gebracht van de stichting; Visma HRM en PeopleInc. Beide leveranciers zouden tegemoet moeten kunnen komen aan alle functionaliteitseisen die door de stichting waren opgesteld. Besprekingen met deze laatste partij waren evenwel doorslaggevend voor de uiteindelijke keuze.

Vorig jaar hebben we een software selectietraject doorlopen en mede op basis van het advies van het Nederlands Kenniscentrum gekozen voor People Inc. We zijn erg tevreden en de implementatie is ook snel verlopen. De reden voor deze keuze is dat we ook wel een relatief kleine organisatie zijn waardoor de persoonlijke begeleiding van de leverancier voorop staat. People Inc. kan makkelijk schakelen en de software kan goed meegroeien met onze organisatie. Ze denken goed mee en dat was overtuigend genoeg voor ons om voor deze HRM leverancier te kiezen.

Over PeopleInc.

PeopleInc. is een gespecialiseerde speler in de HRM markt. Sinds de start van deze organisatie in 1997 hebben meer dan 4500 bedrijven één van de HR softwareoplossingen van PeopleInc. in gebruik genomen. De HRM software van deze leverancier komt standaard met een System Development Kit of schermontwerper. Hiermee kunnen organisaties zelf de applicatie aanpassen naar hun eigen situatie. Het gebruik van de schermontwerper behoor tot de standaard functionaliteit. Standaard is het mogelijk om PeopleInc. uit te breiden met een volledig tijdregistratie- en toegangscontrolesysteem en met de ‘Employee Self Service’ alsmede de  ‘Manager Self Service module’ wordt medewerkers en managers de mogelijkheid gegeven om zelf gegevens te bekijken of te bewerken. Ook andere bedrijfsprocessen zoals het opstellen van declaraties, adreswijzigingen,  het vastleggen van een gesprekscyclus of ieder ander proces waarvoor een medewerker een formulier invult, wordt binnen de software beheerd. Het ‘personeelsinformatiesysteem’  van de software is de centrale plek waarin alles wordt bijgehouden en waar ook alle componenten beschikbaar zijn die tot de uiteindelijke loonstrook leiden. In plaats van aparte salarissoftware te ontwikkelen heeft PeopleInc. hiervoor de ‘salaris service’ in het leven geroepen.


Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van een succesvolle match tussen informatieaanvrager en HRM softwareaanbieder of ter illustratie van een naar tevredenheid afgerond selectieproces. Bij de publicatie van dit artikel is rekening gehouden met de belangen van beide partijen, reviews zijn daarom soms anoniem geschreven. Alleen als aanvragers daar toestemming voor geven, worden zij met naam en toenaam genoemd.

Vraag ons software informatiepakket aan en ontvang gerichte informatie over HR softwareleveranciers die aan uw specifieke softwarevraag voldoen. Ontvang reviews van gebruikers, introductievideo’s en onze handige checklist.

U krijgt rechtstreeks toegang tot ons selectiehulpplatform zodat u allerlei vragen kunt stellen aan leveranciers van HRM software. Zo komt u tot een afgewogen beslissing en start u het selectieproces met voldoende kennis en achtergrondinformatie. De vervolgstappen bestaan onder meer uit het uitnodigen van diverse softwareleveranciers voor een gesprek en het bezoeken van de Kennisdag van het Nederlands Kenniscentrum.