De DMS leverancier CCI IT GROEP is gekozen om met zijn CRM- en DMS-softwareoplossingen het document- en relatiemanagement van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) te ondersteunen. De CRM- en DMS software van CCI IT GROEP zijn onderdeel van een totaaloplossing, speciaal voor brancheorganisaties en verenigingen, waarop zowel de website als het ledennet geplaatst kan worden. Dit systeem vormt voor de ABU de basis om informatie intern vindbaar en duidelijk te maken en te delen.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) wil zijn leden goed voorzien van diensten en kennis. Om dat te kunnen bereiken is een efficiënte interne organisatie erg belangrijk. Deze efficiëntie kan bereikt worden met behulp van een modern integraal IT-systeem. ABU koos voor CCI IT GROEP, omdat hun pakket voldeed aan de gestelde wensen. Zo is de inzet van de combinatie van CRM- en DMS-software duidelijk aanwezig in de door hen aangeleverde  hun software. Aan de ene kant moeten documenten aan interne en externe werkgroepen verbonden kunnen worden en anderzijds is de online beschikbaarheid van relatiegegevens een vereiste. Verder moet de mogelijkheid bestaan dat data van andere organisaties ook in het systeem wordt opgenomen en beschikbaar is binnen het gehele systeem.

Binnen ABU wordt er veel gebruik gemaakt van MS Outlook, alsook het beschikbaar stellen van informatie uit het CRM- en DMS systeem op het ledennet. Vandaar dat het systeem ook aan MS Outlook verbonden moet worden, zodat er van hieruit rechtstreeks informatie uit het CRM- en DMS systeem gebruikt kan worden, maar daarnaast ook e-mails in het DMS systeem geregistreerd kunnen worden.