Uit het Pulse-onderzoek van EquaTerra blijkt dat uitbesteding de voorkeur heeft boven investeringen in hard- en software. Ook nu bedrijven hun uitgaven opschorten, blijft uitbesteden het belangrijkste middel om veranderingen door te voeren.
Meer dan 40 procent van de respondenten gaf aan dat er in het derde kwartaal sprake was van een stijging van de vraag naar uitbesteding, zij het, bezien over de verschillende marktsegmenten, in wisselende mate. Het onderzoek laat tevens zien dat het zwaartepunt verschuift van langetermijn-initiatieven gericht op de structurele verbetering van bedrijfsprocessen, naar initiatieven die zich op korte termijn terugverdienen; die zakelijke doelstellingen helpen realiseren die onmiddellijk tot kostenbesparingen leiden; die de kosten uit bedrijfsvoering in lijn brengen met de lagere omzet- en winstniveaus; en die het kapitaalsbeslag onmiddellijk verlagen.

Uitbestedingen

De vraag naar het uitbesteden van bedrijfsprocessen (BPO) en van IT (ITO) steeg in het derde kwartaal van 2008, al was dat volgens de dienstverleners per markt aan veranderingen onderhevig. In Europa meldt 64 procent van de adviseurs een gestegen vraag, in de Verenigde Staten is dat 25 procent.
Van 41 procent van de dienstverleners is de opdrachtportefeuille voor het vierde kwartaal dikker dan die voor het voorgaande kwartaal was, maar dat is wel elf procent minder dan voor het derde kwartaal het geval was en beneden het onderzoeksgemiddelde van 55 procent.  Gemiddeld 38 procent van de respondenten gaf aan dat organisaties onder invloed van economische omstandigheden uitbestedingen uitstellen, en dat is het hoogste percentage van de laatste drie kwartalen van het onderzoek. Daarentegen gaf 42 procent van de respondenten aan dat de economische omstandigheden juist een drijfveer zijn voor uitbesteding, ondanks slappe economie in bepaalde marktsegmenten.

Druk

De helft van de ondervraagde dienstverleners gaf aan druk op de prijsstelling te ervaren. Maar de winstgevendheid van de gesloten contracten blijft stabiel volgens 61 procent van de dienstverleners en 26 procent rapporteert een verbetering ten opzichte van verleden jaar. Toenemende prijsdruk is een gevolg van krappe marktvraag, verhoogde concurrentie en veeleisende kopers.

Aandachtspunten

Gedreven door de mondialisering, door technologische en financiële factoren, wint uitbesteding steeds meer terrein als middel voor strategische verandering. Door de bredere acceptatie en toepassing van uitbesteding, worstelen bedrijven nu met het leiden en besturen van meerdere uitbestedingen bij verschillende leveranciers. Hoewel veel uitbestedingscontracten nog steeds worden gesloten op afdelingsniveau of door bedrijfsonderdelen zelf, constateren zowel EquaTerra-adviseurs als wereldwijd opererende dienstverleners dat klanten steeds meer beginnen meervoudige uitbestedingsrelaties op bedrijfsniveau te organiseren. Met name om de commerciële doelstellingen beter te bewaken en het rendement van de investering te kunnen meten.
Bron: Managersonline